UWAGA! Konfigurację PPPOE na komputerze wykonujemy tylko wtedy, gdy nie posiadamy routera. Jeżeli mamy router tylko na nim konfigurujemy połączenie!

Aby skonfigurować połączenie pppoe w systemie Windows XP należy wykonać następujące kroki:

1. Wchodzimy w ustawienia połączeń sieciowych. Aby to zrobić należy kliknąć STARTPanel Sterowania. Klikamy następnie na Połączenia sieciowe

2. Po wyświetleniu wchodzimy we właściwości połączenia lokalnego

3. W oknie właściwości należy wyłączyć protokół internetowy TCP/IP

4. Zamykamy ustawienia i wracamy do połączeń sieciowych. W lewym menu klikamy Utwórz nowe połączenie.

5. Po uruchomieniu kreatora zaznaczamy poszczególne opcje jak na grafikach poniżej.

6. Wpisujemy nazwę połączenia starając się unikać polskich znaków.

7. Podajemy dane logowania (login i hasło) uzyskane od pracownika Sloneczko.net. W kolejnym oknie zaznaczamy opcję Dodaj na pulpicie

8. Po kliknięciu na utworzoną na pulpicie ikonę pokazuje się nam okno połączenia. Uruchamiamy je klikając Połącz.

I tyle - internet działa :-).

Jeżeli chcesz aby połączenie uruchamiało się automatycznie po starcie systemu, możesz o tym przeczytać w tym artykule.

Powrót do strony głównej pomocy