Tuż po rozpakowaniu routera z pudełka podłączamy się dołączonym kablem do portu Ethernet routera (porty w kolorze niebieskim). Wpisujemy w przeglądarkę internetową jego domyślny adres, czyli http://192.168.1.1 i logujemy się na domyślne dane czyli login: admin, hasło admin.

Uwaga. Jeżeli Twój router był konfigurowany przez naszego pracownika, otrzymałeś od nas kartkę z wszystkimi danymi routera. Znajdziesz na niej jego adres, login oraz hasło. Jeżeli Twój router był konfigurowany przez osobę zewnętrzną w tym artykule znajdziesz informację jak się z nim połączyć.

W tym modelu jako pierwsze pokazuje nam się strona konfiguracji połączenia sieciowego. Z rozwijanego menu w Ustawieniach internetu wybieramy PPPOE. Uzupełniamy pola:

  • Nazwa użytkownika
  • Hasło
  • Zaznaczamy opcję Utrzymanie aktywności

W menu głównym od razu zmienimy ustawienia sieci LAN. Dobrze jest zmienić domyślny adres urządzenia od strony sieci lokalnej. Będzie to nowy adres Twojego routera. Możesz wybrać dowolny adres z klasy 192.168.X.Y, gdzie X i Y to dowolne liczby z zakresu od 1 do 254. Na przykład 192.168.45.1.

Po ustawieniu PPPOE i sieci lokalnej na samym dole klikamy guzik Zapisz ustawienia

Klikamy w zakładkę Bezprzewodowa. Zaznaczamy opcję konfiguracji ręcznej i ustawiamy:

  • Tryb sieciowy - jeżeli mamy starsze urządzenia ustawiamy tryb mieszany lub Tylko wireless B/G. Natomiast jeżeli mamy nowe urządzenia i karty sieciowe w naszych komputerach/telefonach wspierają tryb N - zaznaczamy opcję Tylko wireless N. Zdecydowanie poprawi to prędkość działania sieci wifi.
  • Nazwa sieciowa SSID - unikalna nazwa naszej sieci bezprzewodowej.
  • Zasięg kanału - aby wszystkie urządzenia łączyły się bez problemu bezpiecznie jest zaznaczyć opcję Tylko 20 Mhz
  • Kanał - skorzystaj z naszego poradnika aby znaleźć wolny kanał sieci bezprzewodowej

Teraz skonfigurujemy hasło do naszej sieci. Klikamy w opcję Bezprzewodowa i w podmenu klikamy w opcję Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

Nigdy nie ustawiaj hasła takiego samego jak nazwa sieci, hasło logowania do routera czy jakiekolwiek innego które łatwo zgadnąć (np Twoje imię). Nie używaj też polskich znaków. Najlepsze jest hasło losowe. Jeżeli nie chcesz zapamiętywać trudnego hasła ustaw łatwy do zapamiętania ciąg znaków używając dużych liter i cyfr, np: 4MaleKoty

Z listy rozwijanej wybieramy opcję WPA2 Personal i wpisujemy swoje hasło.

Koniecznie zmień domyślne dane do logowania do routera. Kliknij w Administracja.

Nigdy nie ustawiaj hasła takiego samego jak nazwa sieci, hasło logowania do sieci WiFi czy jakiekolwiek innego które łatwo zgadnąć (np Twoje imię). Nie używaj też polskich znaków. Najlepsze jest hasło losowe. Jeżeli nie chcesz zapamiętywać trudnego hasła ustaw łatwy do zapamiętania ciąg znaków używając dużych liter i cyfr, np: 4MaleKoty

Wpisz swoje hasło do routera. Następnie zaznacz dostęp do routera tylko za pośrednictwem https i wyłącz zdalne zarządzanie. Zatwierdź zmiany klikają Zapisz ustawienia.

I to tyle - możesz podłączyć kabel internetowy do żółtego portu Internet. Po chwili Twój router nawiąże połączenie - jego status możesz sprawdzić klikając na zakładkę Stan.

Powrót do strony głównej pomocy