Konfiguracja PPPOE na routerze Dlink DIR 300

Tuż po rozpakowaniu routera z pudełka podłączamy się dołączonym kablem do portu INTERNET routera (porty w kolorze szarym). Wpisujemy w przeglądarkę internetową jego domyślny adres, czyli http://192.168.0.1 i logujemy się na domyślne dane czyli login: admin, pole hasło hasło zostawiamy puste.

Uwaga. Jeżeli Twój router był konfigurowany przez naszego pracownika, otrzymałeś od nas kartkę z wszystkimi danymi routera. Znajdziesz na niej jego adres, login oraz hasło. Jeżeli Twój router był konfigurowany przez osobę zewnętrzną w tym artykule znajdziesz informację jak się z nim połączyć.

Klikamy na Setup, następnie na Internet setup. Jako My internet connection ustawiamy PPPOE i wpisujemy swój login i hasło. Pozostałe wyróżnione opcje ustawiamy jak na obrazku poniżej.

I tyle - połączenie PPPOE mamy skonfigurowane. Można teraz wpiąć kabel internetowy do portu INTERNET (Szary).

Nigdy nie wpinaj kabla internetowego do niebieskich portów LAN. Może to spowodować poważne problemy.

W menu routera klikamy na SETUP, następnie na Wireless setup i później na Manual wireless connection setup.

W nowo otwartym oknie zaznaczamy Enable wireless i ustawiamy:

  • Wireless network name - unikalną nazwę naszej sieci
  • Wireless channel - kanał sieci bezprzewodowej. Sprawdź jaki kanał sieci bezprzewodowej w Twojej lokalizacji jest najmniej obciążony i go ustaw. Informację jak to sprawdzić znajdziesz w artykule Jak znaleźć odpowiedni kanał WiFi?
  • Security mode ustawiamy na WPA/WPA2 wireless security
  • W pole Network key wpisujemy hasło do naszej sieci
Nigdy nie ustawiaj hasła takiego samego jak nazwa sieci, hasło logowania do routera czy jakiekolwiek innego które łatwo zgadnąć (np Twoje imię). Nie używaj też polskich znaków. Najlepsze jest hasło losowe. Jeżeli nie chcesz zapamiętywać trudnego hasła ustaw łatwy do zapamiętania ciąg znaków używając dużych liter i cyfr, np: 4MaleKoty

Pozostałe opcje ustawiamy tak jak na poniższym obrazku.

Ping jest narzędziem które umożliwia nam diagnozę i pomoc w razie problemu. W tym modelu routera odpowiedź na ping jest zablokowana, dlatego też należy ja włączyć. Klikamy na Advanced, następnie na Advanced network. Zaznaczamy opcje jak na poniższej grafice.

Koniecznie zmień hasło do routera. W tym celu kliknij na Maintenance a następnie na Device administration. Uzupełnij formularz Admin Password i zapisz zmiany.

Nigdy nie ustawiaj hasła takiego samego jak nazwa sieci, hasło logowania do sieci WiFi czy jakiekolwiek innego które łatwo zgadnąć (np Twoje imię). Nie używaj też polskich znaków. Najlepsze jest hasło losowe. Jeżeli nie chcesz zapamiętywać trudnego hasła ustaw łatwy do zapamiętania ciąg znaków używając dużych liter i cyfr, np: 4MaleKoty

Dobrze jest zmienić domyślne ustawienia sieci LAN. Będzie to nowy adres Twojego routera. Możesz wybrać dowolny adres z klasy 192.168.X.Y, gdzie X i Y to dowolne liczby z zakresu od 1 do 254. Na przykład 192.168.45.1. Pozostałe ustawienia wpisujemy jak na poniższym obrazku.

Nasze urządzenie jest gotowe do pracy.

Powrót do strony głównej pomocy