Uwaga. Jeżeli Twój router był konfigurowany przez naszego pracownika, otrzymałeś od nas kartkę ze wszystkimi danymi routera. Znajdziesz na niej jego adres, login oraz hasło. Jeżeli Twój router był konfigurowany przez osobę zewnętrzną w tym artykule znajdziesz informację jak się z nim połączyć.

Tuż po rozpakowaniu routera z pudełka podłącz do jednego z portów LAN (ponumerowane od 1 do 3) komputer (za pomocą dołączonego do routera kabla).

Do portu WAN wepnij nasz kabel sygnałowy:

Nigdy nie wpinaj kabla internetowego do żółtych portów LAN. Może to spowodować poważne problemy.

Wpisz w przeglądarkę internetową domyślny adres routera, czyli http://192.168.0.1

Po zalogowaniu się do ustawień routera zobaczysz ekran szybkiej konfiguracji, gdzie powinieneś:

  • wybrać typ połączenia PPPoE
  • wprowadzić login i hasło do PPPoE
  • wprowadzić nazwę sieci WiFi i hasło do niej

Koniecznie zmień domyślne dane do logowania do routera. Kliknij w Administration a następnie wprowadź dwukrotnie nowe hasło.

Nigdy nie ustawiaj hasła takiego samego jak nazwa sieci, hasło logowania do sieci WiFi czy jakiekolwiek innego które łatwo zgadnąć (np Twoje imię). Nie używaj też polskich znaków. Najlepsze jest hasło losowe. Jeżeli nie chcesz zapamiętywać trudnego hasła ustaw łatwy do zapamiętania ciąg znaków używając dużych liter i cyfr, np: 4MaleKoty

I to wszystko. Twój router jest gotowy do pracy =)

Powrót do strony głównej pomocy