Aktualizacja pozostałych modeli routerów TPLink

Oprogramowanie można pobrać ze strony producenta: https://www.tp-link.com/pl/support/download/

Należy wybrać typ routera:

Dla domu → Routery → Routery bezprzewodowe i wpisujemy model routera (np. 841):

Strona powinna odnaleźć nasz model:

Przed pobraniem pliku należy sprawdzić jego wersję sprzętową. Informacja ta znajduje się z reguły na naklejce na spodzie routera:

Po wybraniu wersji sprzętowej klikamy guzik firmware:

Wybieramy najnowszą wersję oprogramowanie i klikamy guzik do pobrania:

Odszukujemy pobrany plik (z reguły znajduje się w katalogu Pobrane i rozpakowujemy go:

Po rozpakowaniu archiwum powinniśmy zobaczyć instrukcję aktualizacji oraz sam plik firmware:

Następnie należy zalogować się do routera. Opis logowania do routera opisaliśmy w tyn artykule o konfiguracji połączenia DHCP w routerach TPLink.

Po zalogowaniu klikamy w zakładkę Narzędzia systemoweAktualizacja firmware’u przyciskiem Przeglądaj wybieramy plik oprogramowania:

Po kliknięciu guzika aktualizuj router zaktualizuje swoje oprogramowanie i uruchomi się ponownie.