UWAGA! Konfigurację PPPOE na komputerze wykonujemy tylko wtedy, gdy nie posiadamy routera. Jeżeli mamy router tylko na nim konfigurujemy połączenie!

W poniższym opisie zastosowano skrót PPM, który oznacza Prawy Przycisk Myszy.

Aby skonfigurować połączenie PPPOE w systemie Windows 8 i WIndows 10 należy wykonać następujące kroki:

1. Klikamy PPM na start. Z menu wybieramy Panel sterowania

2. Z Panelu wybieramy Centrum sieci i udostępniania

3. W otwartym oknie klikamy na Zmień ustawienia karty sieciowej

4. Klikamy PPM na połączenie lokalne (Ethernet) i wybieramy Właściwości

5. W oknie właściwości wyłączamy zaznaczone na poniższym rysunku pola. Wybór zatwierdzamy przez kliknięcie OK oraz TAK

6. Zamykamy okna właściwości i wracamy do Centrum sieci i udostępniania. W menu klikamy na Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć

7. W oknie kreatora zaznaczamy opcje jak na poniższych obrazkach.

8. Podajemy dane logowania (login i hasło) uzyskane od pracownika Sloneczko.net i zaznaczamy wyróżnione opcje.

9. I nawiązujemy połączenie z internetem:

Jeżeli chcesz aby połączenie uruchamiało się automatycznie po starcie systemu, możesz o tym przeczytać w tym artykule.

Powrót do strony głównej pomocy