Nagrywanie

Możesz nagrywać programy TV zarówno w jakości HD, jak i standardowej. Nagrywaj dowolnym momencie – na żądanie, programując nagrywanie przez EPG oraz planując nagranie według daty.

Wystarczy, że za pomocą portu USB podłączysz nośnik zewnętrzny typu Pendrive lub dysk twardy zewnętrzny by korzystać z możliwości nagrywania i pauzowania programów. Po podłączeniu nośnika masz także możliwość przeglądania plików multimedialnych tj. zdjęć, filmów czy dokumentów.

Przed pierwszym skorzystaniem z usługi należy sformatować pendrive. Aby dekoder wykrył pendrive, musi on być sformatowany w systemie plików FAT32.

Następnie:

 1. Uruchom dekoder Korbox
 2. Podłącz pendrive do portu USB w dekoderze
 3. Kliknij na pilocie przycisk [MENU]
 4. Przejdź do aplikacji Nagrywanie i zatwierdź za pomocą [OK] na pilocie
 5. Przejdź do opcji Formatuj pamięć USB i zatwierdź za pomocą [OK] na pilocie

Po wykonaniu tych czynności pendrive będzie gotowy do nagrywania.

 1. Uruchom dekoder Korbox
 2. Upewnij się, że odpowiednio sformatowany pendrive jest podłączony do portu USB w dekoderze

Nagrywanie aktualnie oglądanego kanału

 1. Wybierz kanał, który chcesz zacząć nagrywać
 2. Kliknij na pilocie przycisk nagrywania []
 3. Wybierz typ nagrywania:
  • do końca bieżącego programu
  • do momentu ponownego naciśnięcia przycisku []

Programowanie nagrywania z EPG

 1. wciśnij żółty przycisk na pilocie, aby włączyć EPG
 2. wybierz strzałkami na pilocie program, który chcesz nagrać i wciśnij na pilocie przycisk [OK]
 3. wybierz opcję Nagraj - program zostanie dodany do listy programów Do nagrania dostępnej w aplikacji Nagrywanie i zostanie nagrany na pendrive w momencie transmisji
 1. Uruchom dekoder Korbox
 2. Kliknij na pilocie przycisk [MENU]
 3. Przejdź do aplikacji Nagrywanie i zatwierdź za pomocą [OK] na pilocie
 4. W pierwszej zakładce Oglądaj dostępne są wszystkie nagrane na pendrive programy
 5. Strzałkami na pilocie wybierz program, który chcesz obejrzeć i wciśnij [OK] na pilocie, a następnie [Odtwarzaj]
 6. Sterowanie odtwarzaczem:
  • [►] - pauza / wznów odtwarzanie
  • [«] i [»] - przewijaj wstecz i do przodu
  • [■] - zakończ odtwarzanie

Możesz również dodać przypomnienie o transmisji danego programu. W tym celu:

 1. wciśnij żółty przycisk na pilocie, aby włączyć EPG
 2. wybierz strzałkami na pilocie program, do którego chcesz utworzyć przypomnienie i wciśnij na pilocie przycisk [OK]
 3. wybierz opcję Przypomnij - program zostanie dodany do listy programów Przypomnienia dostępnej w aplikacji Nagrywanie i przed rozpoczęciem jego transmisji zobaczysz na ekranie telewizora komunikat z przypomnieniem