Zmiany niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dodano: 2020-12-08

img

Dnia 21 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W związku ze zmianą przepisów prawa, musimy zmienić treść umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z marką Sloneczko.Net. Zmiana dotyczy zarówno umów o świadczenie usług dostarczania łącza internetowego, jak i telewizji internetowej. Zmiany w Umowie nastąpią z dniem 21.12.2020 r. w głównej części Umowy.

Zmiany dotyczą między innymi:

1. umożliwienia abonentom rozwiązania, odstąpienia, wypowiedzenia
w formie dokumentowej (online) umowy podpisanej w formie dokumentowej (online)

2. nałożenia na dostawców usług obowiązku informowania abonentów najpóźniej 30 dni przed automatycznym przedłużeniem umowy na czas nieokreślony

3. nałożenia na dostawców usług obowiązku informowania abonentów
o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych

4.konieczności wymiany informacji i współpracy między dotychczasowymi i przyszłymi dostawcami usług w celu zapewnienia abonentowi bezproblemowej zmiany operatora.

 

Z całością ustawy mogą Państwo zapoznać się tutaj:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/O/D20200875.pdf

 

W związku z faktem, że zmiany wprowadzane są odgórnie, nie ma konieczności podpisywania aneksów do umowy.

 

Spodobał Ci się wpis? Podziel się ze znajomymi!

Zobacz wszystkie wpisy na blogu